جلسه بررسی وضعیت پایش بازار نهاده های کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

در مورخ 13/11/97 با حضور مدیر حسابرسی و کارشناس آن مدیریت در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران وضعیت پایش بازار نهاده های کشاورزی ، نظارت بر توزیع نهاده ها از سوی کارگزاران ، بازدید از کارگزاریها ، رصد کودهای تقلبی و موضوعات مرتبط با بازرسی کودی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص هر یک از عناوین مطروحه در جلسه گرفته شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید