عملیات کیسه گیری در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

عملیات کیسه گیری و توزیع 500 تن کود فله دی آمو نیوم فسفات  در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان رو به اتمام است و با عنایت به نیاز بهره برداران در حال توزیع  و ارسال به انبار کارگزاران می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید