جلسه رصد و پایش کودی استان ایلام برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

جلسه کارگروه توسعه مدیریت سازمان جهادکشاورزی استان ایلام در تاریخ 15/11/97 در محل دفتر رئیس سازمان جهادکشاورزی با حضور رئیس حوزه ریاست سازمان ومعاونین سازمان ، مدیران شرکت‌های وابسته و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزارشد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش تامین و توزیع کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه تعاونی تولید در رابطه با تامین کود در ماه های پیش رو و تا پایان سال و نیز نحوه ی توزیع کود برنامه ریزی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

با توجه به رسالت خطیر وزارت متبوع در امنیت غذایی مردم وحفظ منابع برانجام پایش ونظارت مستمر  بازار نهاده های کشاورزی تاکید شد و از اقدامات و امور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای نحوه نظارت وپایش کودی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید