نشست توجیهی میزخدمت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با حضور مسئول اتوماسیون اداری و میز خدمت دفتر مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

سرکار خانم رضا زاده بر اجرای کامل و بدون نقص برنامه میزخدمت در راستای ارائه خدمات بهینه به ارباب رجوع و مراجعان به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم تاکید نمودند. برنامه میز خدمت در حال حاضر در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم فعال و در حال ارائه خدمات به مراجعه کنندگان می باشد.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید