نشست هماهنگی کیسه گیری حمل کود فله در استان مازندران

نشست هماهنگی کیسه گیری ، حمل و ارسال کود فله از نوع اوره در اتاق جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این نشست پیرامون چگونگی تامین کیسه های مورد نیاز، حمل و ارسال کود فله به انبار کارگزاران و توزیع آن در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران بحث و تبادل نظر شد.

دراین نشست همچنین با توجه به نیاز ضروری کود در بخش کشاورزی مازندران برتامین و توزیع به موقع کودهای مورد نیاز کشاورزان استان مازندران در بخش های زراعت و باغبانی تاکید شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید