بازدید مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال به همراه گروه ارزیابی شرکت های تولید بذر از استان خراسان جنوبی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال،

با شروع فرآیند رتبه بندی شرکت های تولید بذرگندم و جو، آقای مهندس مسعودی فر ، مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال، به منظور  ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مذکور به همراه گروه ارزیاب که متشکل از کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت  و گواهی بذر ونهال، مدیریت شرکت در استان ، تولید کنندگان بذر اصلاح شده و  مدیریت زراعت استان، ازامکانات تولیدی تولیدکنندگان  استان خراسان جنوبی بازدید  بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید