تیم نظارتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان بطور مستمر برعملکرد کارگزاران بازدید و نظارت می کنند

به گزارش  روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان،

حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان در خصوص وضعیت نظارت بر عملکرد کارگزاران و فعالیت گروه های پایش کودی استان  با اعلام خبر گفت، گروه پایش استانی شرکت ( کارشناسان  فنی و بازرگانی  شرکت) با توجه به موضوع پایش کودهای کشاورزی  بصورت مستمر بر عملکرد کارگزاران بازدید و نظارت   می کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید