پیگیری قضایی اراضی متصرف شده شرکت

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز :  در راستای تاکید و دستور مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره  در خصوص مستند سازی املاک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نماینده حقوقی این مدیریت طی جلسه منعقده با مدیر محترم اداره حقوقی و امور قراردادها و همچنین آقای دکتر رادان مشاور محترم حقوقی لایحه ای مبنی بر شکایت از متصرفین اراضی تنظیم و با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری پیگیرهای قضایی صورت پذیرفت.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید