افزایش میزان سهمیه توزیع کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

در روز چهارشنبه 10 بهمن ماه 1397 جلسه ای با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی استان، معاونت بهبود تولیدات گیاهی، مدیر حراست و مدیر بازرسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان تشکیل شد. در این جلسه با توجه به مذاکرات حضوری و درخواست های مکرر عوامل توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی استان و همچنین میانگین توزیع توسط عاملین در سالهای اخیر و قدرت خرید نقدی عاملین توزیع بخش خصوصی مقرر شد که در رابطه با افزایش سهمیه توزیع کودهای شیمیایی کارگزاران بخش خصوصی تصمیم گیری و تمهیدات لازم در این زمینه انجام  گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید