رتبه بندی شرکت های تولید کننده بذر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

در تاریخ 1397/11/9 طی هماهنگی انجام شده قبلی کمیته ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای تولید کننده بذر کشور متشکل از حاضرین ذیل : 

1- نماینده محترم موسسه تحقیات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج 

2- نماینده محترم وزارت خانه جهاد کشاورزی 

3- مسئول محترم موسسه تحقیقات استانی 

4- اداره ثبت و گواهی بذر و نهال 

5- مدیر و معاون محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان 

6- نماینده محترم تولید کنندگان بخش خصوصی بذر 

7- مدیرمحترم  فنی تولید بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان 

از انبارها و خطوط فرآووری و تولید بذر این استان بازدید بعمل آورده و ضمن 

تکمیل فرم ها و اجرای شیوه نامه مذکور از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت 

خدمات حمایتی استان بخاطر انجام بموقع عملیات . تشکر و قدردانی بعمل آوردند

ضمنا نتایج رتبه بندی سایر تولید کنندگان بخش خصوصی استان اعلام خواهد شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید