تاکید مقامات عالی وزارت جهادکشاورزی در پایش ونظارت برتوزیع کود

به گزارش رابط روابط عمومی  مدیریت  حسابرسی و بازرسی،

مهندس کشاورز معاونت محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همایش آموزش مدیران شرکت خدمات حمایتی به مراقبت از قیمت گذاری کودهای وارداتی وکنترل توزیع کلیه کودهای وارداتی وتولید داخلی تاکید نمود ند ومدیران استانی را موظف نمودند در امور پایش وکنترل نظارت های میدانی بیشتر تلاش نمایند ودرجهت یاری رسانی به تولید کنندگان کودداخلی گام بردارند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید