جلسه کمیته کود و تغذیه گیاهی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

جلسه کمیته کود و تغذیه گیاهی استان قم در تاریخ 10/11/97 در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان باحضور کلیه اعضا از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم و نیز مدیر توسعه بازرگانی سازمان تشکیل و ضمن ارائه گزارش تامین و توزیع کود توسط شرکت و اتحادیه تعاونی تولید در رابطه با تامین کود در ماه های پیش رو و تا پایان سال و نیز نحوه ی توزیع کود فله اوره شرکت برنامه ریزی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید