معرفی برترین عملکرد نظارت برکارگزاران

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

برابر اعلام خبر روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی: دردومین همایش مدیران استانی (4بهمن 97) جناب آقای طریقت به ترتیب استانهای مازندران ،خراسان رضوی وفارس را در عملکرد نظارت بر کارگزاران سال 1397 برتر اعلام نمودواز زحمات کلیه پرسنل استانها به ویژه استان های  مذکور تقدیر وتشکر بعمل آورد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید