پایش بازار استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

درادامه روند پایش بازار استان، اکیپ استانی متشکل از مدیر توسعه بازرگانی، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی، طی بازدید از کارگزاران بخش حومه و شرکت پردیس کالا (فروشنده در زمینه سم و کود و بذر) موارد مورد نظر بررسی و کنترل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید