برگزاری جلسه کمیته ی تامین و توزیع کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران معاونت بازرگانی جلسه ی کمیته ی تامین و توزیع کودهای کشاورزی برگزار گردید در این جلسه آقای مهندس حمیدرسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن تاکید بر ضرورت توجه روزمره ی معاونت ها و مدیران مرتبط با موضوع تامین و توزیع کودهای کشاورزی افزود: وظیفه داریم براساس برنامه ی ابلاغی وزارت متبوع به صورت یکنواخت کودهای کشاورزی به ویژه کود اوره را در سراسر کشور از طریق کارگزاران نهاده های کشاورزی توزیع کنیم در این جلسه پس از بررسی آخرین گزارش تامین و توزیع کودهای کشاورزی بخصوص کود اوره برنامه ی اجرایی مدیریت ها برای هفته ی بعد تنظیم و ابلاغ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید