از سوی آقای مهندس تورج منصوری اعلام شد

گزارش آخرین وضعیت شرکت در حوزه ی مالی، اداری و حقوقی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در پانل تخصصی معاونت توسعه مدیریت و منابع که باحضور آقای مهندس منصوری عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران این حوزه به همراه  مدیریت امور دعاوی و حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در روز پنج شنبه گذشته در گرهمایی مدیران ستادی و استانی برگزار گردید آقای مهندس منصوری ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آخرین وضعیت شرکت در حوزه ی مالی، اداری و حقوقی ضرورت توجه مدیریت های استانی را به رعایت مفاد آیین نامه های ابلاغی خواستار شد، پیش از این پانل آقای مهندس وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به نمایندگی از مدیریت های استانی گزارشی از مسایل، مشکلات کاری و ابهامات این مدیریت ها در حوزه ی مالی، اداری، حقوقی و پشتیبانی شرکت ارایه کردند.

در این پانل تخصصی مدیران این حوزه آقایان مهندس خون زر ذیحساب و مدیر امور مالی، مهندس مرادی مدیر امور اداری و منابع انسانی و آقای مهندس صفری مدیر امور دعاوی و حقوقی شرکت گزارشی از آخرین وضعیت  شرکت در حوزه ی مرتبط با مدیریت خود ارایه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید