پایش و نظارت مستمر برکارگزاران استان خراسان شمالی

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

 

روز سه شنبه مورخه 97/11/9 کارشناس بازرگانی و مسئول انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در راستای اجرای طرح پایش و نظارت مستمر بر فعالیت کارگزاران جهت تامین و توزیع نهاده های کشاورزی ، از انبار کارگزاران شهرستان مانه و سملقان بازدید نموده و موارد ذیل را بررسی نمودند:

  1. چک کردن لیستهای توزیع و چگونگی تحویل  انواع کود به کشاورزان
  2. چک کردن بارنامه های رسیده به کارگزار و ثبت رسید آن در سیستم  توزیع هوشمند
  3. بررسی وضعیت انبارها از لحاظ رعایت شرایط استاندارد انبار
  4. صفافی و چیدمان مرتب کودها در انبار
  5. بررسی عدم وجود  انواع کود غیر از برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید