برگزاری جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

 

نشست ماهانه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با حضور ریاست محترم سازمان ، مدیران کل و روسای سازمانهای وابسته ، معاونین و مدیران ستادی و شهرستانی جهاد کشاورزی در مورخ 97/11/8 در محل سازمان برگزار شد . پس از ارائه گزارش معاون بهبود تولیدات گیاهی ، مهندس راه انجام با ارائه گزارش عملکرد 10 ماهه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت : به همت تلاش بی وقفه دست اندرکاران بخش کشاورزی تاکنون بیش از 80 درصد سهمیه کودی استان جذب شده و این مقدار در سطح کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است . وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با معاونت بهبود تولیدات گیاهی ، جلسه ستاد تغذیه گیاهی جنوب شرق استان تهران در پاکدشت برگزار که بجز پاکدشت ، در سایر شهرستانها ذخیره کودی به میزان مناسبی صورت گرفته و مشکل خاصی وجود ندارد و تا پایان سال نیز این روند ادامه خواهد یافت . ایشان با بیان اینکه سهمیه 100درصدی کود در حال تحقق است و مدیران شهرستانها نظارتهای لازم را بر توزیع کود داشته باشند . مهندس ذوالفقاری رئیس سازمان در این خصوص با تأکید مجدد به مدیران شهرستانها اظهار داشت: کودهای توزیعی بابت سرک بهاره بوده و در صورت جذب 100 درصدی تقاضای مازاد کود و تأمین آن امکان پذیر نخواهد بود بنابراین دقت فراوانی در توزیع و نظارتهای لازم صورت پذیرد .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید