تهران برترین استان در جذب سهمیه کودی سال 97

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

 

براساس جمع بندی معاونت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، استان تهران با تحقق بیش از 80 درصد تأمین ، تدارک و فروش انواع کودهای شیمیایی به عنوان رتبه برتر در سطح کشور معرفی شد . در گردهمائی سراسری مدیران شرکتهای خدمات حمایتی کشاورزی ( 97/11/4 )، مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت از استانهای برتر در زمینه های گوناگون تجلیل به عمل آوردند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید