برگزاری جلسه کمیته فنی بذر استان فارس با حضور نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

بیست و دومین جلسه کمیته فنی بذر استان در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در مورخ 06/11/1397با حضور معاونت فنی شعبه برگزار گردید .

دکتر ناظمی با اعلام این خبر افزود :

  1. آخرین وضعیت یارانه بذور سال زراعی 96-95
  2. وضعیت بذور توزیع شده به تفکیک رقم
  3. میزان بذور باقی مانده در انبارهای سازمانی شرکت

مباحث موضوعات مطروحه در جلسه فوق الذکر می باشد  که جهت اجرای هرچه دقیق تر  مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت .

وی افزود که تمام تلاش و همت ما  در جهت بهبود ارائه خدمات و نهاده های استاندارد به کشاورزان پر تلاش استان فارس می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید