سامانه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان بستری مناسب از حمایت تولید داخلی

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از بوجاری1750 تن بذر شرکت های تولید کننده بخش خصوصی خبرداد 

،به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  با بیان این که بذر یکی از مهم ترین نهاده های کشاورزی محسوب می شود. استفاده از بذر مناسب اهمیت بالایی در افزایش تولید محصول دارد برای این منظور استفاده از دستگاههای بوجاری با کیفیت، می تواند خلوص فیزیکی بذر را تضمین کند و کارخانه بوجاری بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، یکی از مدرن ترین و مهمترین کارخانه بوجاری بذر  کشور بوده، که می تواند بستری مناسب را از حمایت تولید  داخلی فراهم نماید.

 درادامه تصریح کرد: این شرکت توانسته با  بالا بردن استاندارد های فرآوری،   وسطح کیفی بذر گندم، سویا و کلزا قدم های اساسی بردارد و با استفاده از تکنولوژی روز و بکار گیری اتوماسیون قوی به نیاز های جدید پاسخ مطلوب داده و با استفاده از تجهیز غر بالهای مخصوص در ماشین بوجار (multi cleaner ( خط تولید بوجاری این بخش را تکمیل نماید. و ی همچنین از بوجاری1700 تن بذر  گندم و 50 تن بذر کلزا شرکت های تولید کننده بخش خصوصی در سالجاری خبر داد  و در خاتمه افزود: این شرکت با داشتن اتوماسیون قوی در باشگاه مشتریان و  خدمات ارتباطی با کشاورزان و بهر ه برداران در سامانه 1559 ، می تواندثبت و سفارش و پاسخ به نیاز های جدید را در امر  فرآوری بذر فراهم  نماید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید