جلسه مشترک با مسئولین کارخانه ریسندگی و بافندگی مهرتاب شهر نوکنده بندر گز

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از جلسه مشترک با مسئولین  کارخانه ریسندگی و بافندگی مهرتاب  شهر نوکنده بندرگز خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

 جلسه مشترکی با  مسئولین کارخانه  تولید کیسه  ریسندگی و بافندگی مهرتاب شهر نوکنده بندرگز بعمل آمد با عنایت به ارسال کود فله به کارگزاران استان،  این جلسه به منظور تسریع در روند تولید کیسه به  سفارش کارگزاران در اجرای صورت جلسه تنظیمی با  سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیزات حکومتی استان گلستان برگزار شد.   در نتیجه مذاکرات موارد ذیل مطرح مورد تاکید قرار گرفت:

1-تسریع در تولید یکصد هزار تخته کیسه پروپیلن و تحویل 20000 تخته لغایت سه شنبه هفته جاری ( بطور متوسط15000 تخته در هر روز تا تحقق برنامه)؛

2- انجام کنترل کیفی روی کیسه های سفارش شده در قالب مشخصات صورتجلسه انجام شده با سازمان  صنعت و معدن و تجارت، اداره کل تعزیزات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی در پروسه ی تولید کیسه؛

3- 70 درصد سفارش انجام شده؛ تولید شده و تاکید شد در اولین فرصت لمینت نموده و در بازده زمانی مقرر تحویل گردد.

 در خاتمه از خط تولید کیسه های مزبور بازدید و رعایت مسائل فنی و آیتمهای کنترل کیفی، تاکیدات لازم بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید