تامین بیش از116 هزارتن انواع کود های شیمیایی در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  استان  گلستان،

 در حال حاضر عمده یارانه های بخش کشاورزی، به نهاده های کشاورزی از جمله کود های شیمیایی اختصاص می یابد، لازمه بهره مندی آن، اعمال مدیریت مناسب در امر بازرگانی و دسترسی به موقع کشاورزان به آن می باشد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان این که  با عنایت به اهمیت موضوع تامین و تدارک به موقع کود های شیمیایی و نیز نحوه تخصیص کود به این استان در ده ماهه سال جاری ، 72 درصداز برنامه ابلا غی به  بیش از 116 هزارتن تامین شده است  و در ادامه با اشاره به این که کود  شیمیایی اوره پرمصرف ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی استان بوده که در  سهمیه ابلاغی سال جاری، 64 درصد از برنامه ، بیش از75 هزارتن تامین شده که از این  میزان  بیش از68 هزارتن آن توزیع شده است

مدیر شرکت در خصوصی کود های پتاسه با نگاهی به مانده موجودی در انبار های شرکت از ابتدای سال جاری6123 تن اشاره کرد  که ذخیره سازی خوبی در این بخش صورت گرفته است    وی همچنین میزان تامین  این کود به استان را  در ده ماهه نخست سال بیش از14 هزارتن اعلام کرد که 79 درصد از برنامه ابلاغی بوده است و در ادامه افزود: با مدیریت فعال، بهنگام و هوشمندانه در حوزه مدیریت ستادی و  استانی با تمام ظرفیت،  اقدام به تهیه، تدارک و توزیع نموده است از آنجائیکه یکی از کاربرد های مهم این کود در جلوگیری از تنش های محیطی بوده، با توجه به کم آبی و اراضی دیم استان در کشت بهاره و تابستانه،شدت تنش ها را تنزل داده  تا کشاورزان محترم به عملکرد بالاتری دست یابند.

 در ادامه افزود: در خصوص کود های فسفاته ،98درصد از برنامه ابلاغی بالغ بر27 هزارتن تامین  گردیده که در این مهم تدارکات حداکثری کود در حداقل زمان ممکن و تصمیم گیری به موقع مسئولان در سطوح ملی، این شرکت توانسته است موجب رضایت مندی و توجه  جدی  به مسائل فنی و زراعی و برآورده نمودن توقعات کشاورزان گردد امید  است شاهد تولید قابل قبول  محصولات زراعی  در سطح کشور و استان باشیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید