تعیین و تکلیف کودهای مکشوفه

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 به منظور تعیین و تکلیف کودهای مکشوفه از فروشگاه عرضه خارج از شبکه کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،‌ آقای مهندس ندرلو  مدیر شرکت جلسه ای با مشاور رئیس سازمان و مدیر حراست ، مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی برگزار و مقرر شد تا تعیین و تکلیف از سوی مراجع قضایی محموله مکشوفه به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز منتقل و مورد آزمایش کنترل کیفی قرار گیرد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید