ثبت کلیه کد پستی و اطلاعات انبارها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

کلیه کد پستی و اطلاعات انبارهای استان شامل سازمانی و کارگزاران استان در سیستم توزیع هوشمند و سامانه جامع انبارها ثبت و صحت آنها نیز بررسی گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید