13 مورد بازدید از کارخانه در استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرارداد شرکت به جهت تأمین کودهای با کیفیت، 13 مورد بازدید از کارخانه تولید کننده داخلی توسط کارشناسان استان در دی ماه صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید