برگزاری جلسه با مدیر بازرگانی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

در راستای همکاری و هماهنگی موجود به منظور تامین محل انباری و انعقاد قرارداد اجاره برای دپو بذور کلزای وارداتی جلسه ای بین مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز و معاون بازرگانی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید