21 مورد بازدید از انبار کارگزاران استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

در دی ماه سالجاری و در ادامه روند بازدید های استانی از کارگزاران در قالب گروه های  پایش بازار و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی و بازدیدهای دوره ای تعداد 21 مورد بازدید بعمل آمد. در این راستا 21 مورد صورتجلسه و گزارش های مربوطه به مدیریت محترم بازرسی و حسابرسی شرکت ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید