به گزارش روابط عمومی شركت در استان البرز

بازدید کشاورزان برتر استان البرز از مزارع کلزای هیبریدی

.

با عنایت به دستور جناب آقای مهندس سيف، عضو محترم هیات مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات حمايتی كشاورزی، جلسه بازدیدی به منظـور ارزیـابی مقـایسه کیفی و کمی ارقام کلزای هیبرید وارداتی نپتون و ارقام داخلی op ، در مورخ 95/3/3 همزمان با گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر از دو مزرعه نمونه کلزا در سطح شهرسـتان نظرآبـاد بـا حضور کشـاورزان پیشـرو ، کارشـناسان نـاظر مراکز و مـدیریت جهـاد کشاورزی  استان البرز برگزار گردید . در ابتدا  مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز جناب آقای مهندس ندرلو ضمن عرض خیر مقدم ، گزارش مختصری از اهمیت کاشت و تولید حداکثری دانه های روغنی در کشور  به منظور جلوگیری از واردات روغن و افزایش سطح زیر کشت  دانه های روغنی  را بیان نموده و آمادگی  همه جانبه شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی را  جهت تامین به موقع انواع کودهای شیمیایی - آلی و زیستی ، انواع بذور بخصوص دانه های روغنی ( کلزا ، ‌آفتابگردان ، سویا ) و علوفه ای ( لوپن ) بطور مطلوب و در حداقل زمان به کشاورزان را از اولویت های کاری این مدیریت  برشمردند. سپس آقای مهندس دوامی معاون فنی و تولیدی استان در خصوص  مباحث کاشت ، داشت و برداشت و خصوصیات زراعی کلزای هیبرید مطالبی را به کشاورزان  مدعو ارایه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید