رسیدگی به اسناد مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

به منظور آمادگی جهت بستن حساب و اسناد مالی 9 ماهه سال 97 استان قزوین، آقای صالحی مدیر امور اداری و مالی استان مازندران به عنوان رابط شعب در هفته اول بهمن ماه سالجاری در این مدیریت حضور یافته و به بررسی اسناد مالی و اعلام ابهامات و ایرادات موجود وکمک در رفع موارد و مشکلات موجود در واحد مالی پرداختند.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید