در دومین گردهمایی آموزشی سراسری مدیران ستادی و استانی

وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تبیین شد

در افتتاحیه گردهمایی آموزشی مدیران ستادی و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مهندس عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، اطمینان از وجود کود، حفظ قیمت عادلانه و اطمینان از دسترسی کشاورزان به کودهای مورد نیازشان را از وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام نمود.

ایشان ضرورت توجه به نیازهای خاص کشاورزان، توصیه های کودی، همکاری با بخش خصوصی ارزشمند و ارتقای تغذیه خاک و گیاه از دیگر وظایف شرکت برشمردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید