خرید سهمیه بهمن ماه و آغاز حمل کود اوره از پتروشیمی خراسان شمالی

گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

 

آقای مهندس نظام دوست ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند حمل کود اوره سهمیه بهمن ماه از مبداء پتروشیمی خراسان شمالی از تاریخ 4/11/97 آغاز شده و با تلاش و همکاری واحد حمل و نقل استان حمل حداکثری ومتوازن به کلیه استانهای تحت پوشش این مدیریت در الویت قرار دارد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید