رکورد ده ساله مصرف کود در کشور طی سال جاری شکسته می شود

آقای مهندس حمیدرسولی در گردهمایی سراسری مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

 در ده ماهه سال جاری تاکنون بیش از 2 میلیون تن انواع کودهای کشاورزی تامین و تدارک شده و ذخایر استراتژیک این نهاده شرایط مناسبی دارد. به یمن بارندگی های سال جاری از تقاضای بیش تر برای کود توسط کشاورزان استقبال می کنیم لیکن از همکاران استانی در سازمان های جهادکشاورزی تقاضا داریم که بر مصرف  و فروش کود نظارت لازم را اعمال نمایند. پیش بینی می شود رکورد ده ساله مصرف کود در کشور طی سال جاری شکسته شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید