برگزاری تجدید مناقصه حمل ریلی درروز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات،

هم اکنون تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل ریلی مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی کیسه ای از مبادی و پتروشیمی ها به اقصی نقاط کشور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وبا حضور کارشناس محترم سامانه مذکور و اعضای محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت در حال برگزاری می باشد.

فایل وضعیت مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید