ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری نشست ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم با حضور دستگاههای اجرایی عضو کمیته فنی گندم که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یکی از اعضاء این کمیته است در این استان خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استاتن مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در این نشست که در اتاق جلسات سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد دستگاههای اجرایی عضو کمیته پیرامون انجام وظایف محوله در زمینه توسعه کشت گندم در سال زراعی 98-97 به ارائه گزارش پرداختند.

همچنین در این جلسه به میزان توزیع نهاده های کشاورزی بخصوص انواع کودهای کشاورزی در سطح استان مازندران پرداخته شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید