پلمپ واحد متخلف عرضه کننده کودهای یارانه ای در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

یوم جاری در راستای پایش های میدانی در سطح استان توسط کمیته نمونه برداری شرکت ، واحد متخلف عرضه کودهای یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان البرز شناسایی و با هماهنگی صورت گرفته با تعزیرات حکومتی نسبت به پلمپ واحد مذکور و ارجاع پرونده  به مراجع قضایی در مورخ 97/11/1 اقدام مقتضی معمول گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید