بازدید مدیر استان البرز از متقاضی جدید عاملیت توزیع فردیس

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 به منظور واگذاری عاملیت به متقاضی جدید در استان البرز ،‌ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز شخصاً در معیت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از محل و امکانات متقاضی بازدید داشته اند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید