کشتی آرشام از بندرفنگ چنگ چین در بهمن ما سال جاری وارد آب های ایران می شود

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راستای برنامه ابلاغی و به منظور تامین و تدارک کود شیمیائی فسفاته، کشتی آرشام در حال بارگیری محموله سوپر فسفات تریپل گرانوله فله در بندرفنگ چنگ چین  می باشد که در بهمن ماه سال جاری وارد آبهای ایران می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید