تخلیه کود فله اوره در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

باقی مانده سهمیه تخصیصی کود اوره از مبادی بندر امام خمینی و بوشهر در انبار سازمانی استان قم تخلیه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید