کنترل و پایش نهاده های کشاورزی در استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛اعضاء کار گروه کنترل و نظارت بر نهاده های کشاورزی به منظور پایش و رصد در توزیع کودهای شیمیایی در هفته آخر دی ماه سالجاری از 5 کارگزاری در سطح استان بازدید و نظارت بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید