ثبت 65 مورد صورتحساب تایید شده کارگزاران در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ثبت 65 مورد صورتحساب های تایید شده کارگزاران در سیستم هوشمند مالی شرکت خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: ثبت های صورت گرفته با موضوع پیگیری کارمزد کارگزاران و وصول و پرداخت آن بوده است که بعد از بررسی لیست های توزیعی تحویلی از سوی کارگزاران انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید