برگزاری کارگاه های آموزشی انتقال دانش فنی و تکنولوژی کلزا در خوزستان

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان خوزستان

کارگاه های آموزشی انتقال دانش فنی و تکنولوژی کلزا بهاره (مرحله داشت و برداشت) با حضور کارشناس محترم شرکت پاسیفیک سیدزاسترالیا و بیش از یکصد و پنجاه نفراز مدیران و کارشناسان محترم این استان و وزارت جهاد کشاورزی و استان‌های ایلام ، لرستان ، کهگیلویه و بویراحمد ، به صورت کلاس های عملی و بازدید از مزارع کلزا و کلاس های تئوری برگزارگردید. در این دو دوره مدیر محترم  و پرسنل شرکت خدمات حمایتی و کشاورزی این استان تمام تلاش خود را در هرچه بهتر برگزار نمودن كارگاه های آموزشي نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید