دپوی بیش از4200 تن کود اوره فله در استان گلستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ازدپوی بیش از4200 تن کود اوره فله در انبار های گلستان  خبردارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان این که در یک مقطع زمانی ده روزه بیش از 4200 تن  کود اوره فله در انبار های گلستان دپو شد وی درادامه  افزود:  از تاریخ20 دی ماه سال جاری حمل کود های اوره فله از مبادی آغاز شد که و تاکنون در سه سایت انبار سازمانی گرگان(3400 تن) وا نبارگنبد(300 تن)  و انبار قرق(520 تن) کود اوره فله تخلیه شد مهندس هزار جریبی تاکید کرد به منظور کاهش تنش ها و  برآورده شدن نیاز به موقع  استان  به کود سرک اوره باید  از تمام ظرفیت ها و استفاده نمود و تصریح نمودند: در طول شبانه روز جهت تخلیه سریع کامیونها و  کیسه   گیری افدامات لازم بعمل آید تا موجب جلب رضا یت مندی  و توجه جدی به توقعات مسئولین و کشاورزان فراهم گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید