تأمین بذر گواهی شده کشاورزان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

با توجه به مساعد شدن شرایط آب و هوایی و افزایش میزان بارش ها در سال زراعی جاری ، کشاورزان شرق استان اصفهان را به کشت گندم ترغیب واداشته . براین اساس رایزنی ها و پیگیری های صورت گرفته با مسئولین ستاد ، شرکت و مدیریت استان اصفهان ، مقدار 580 تن بذر گندم آبی از ارقام سیروان و سیوند از تهران به اصفهان ارسال شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید