جناب آقای مهندس رسولی:

توزیع و فروش بیش از 5000 تن کود سولفات آمونیوم غیر یارانه ای طی ماه گذشته

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل:

عضو محترم هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، جناب آقای مهندس رسولی  طی مصاحبه ای اعلام نمودند:

فروش کود سولفات آمونیوم غیر یارانه‌ای ظرف یکماه اخیر از مرز 5000 تن عبور کرد که با اقدامات ترویجی و آموزشی برای کارگزاران و کشاورزان، چشم انداز مصرف این کود استراتژیک را بسیار مناسب می بینم.

بنابر اظهارات ایشان، فعالترین استانها در این ارتباط به ترتیب میزان فروش عبارتند از :

-1  استان مازندران

-2  استان آذربایجان شرقی

-3  استان چهارمحال و بختیاری

-4  استان خراسان شمالی

-5  استان اصفهان

جناب آقای مهندس رسولی در پایان اظهار نمودند که با عنایت به تاثیر مثبت مصرف این کود در بهبود کیفیت محصولات و همچنین افزایش تولیدات کشاورزی بویژه محصولات باغی،سبزی و صیفی و همچنین محصولات زراعی همچون کلزا امیدواریم که در سال جاری بتوانیم میزان مصرف این کود استراتژیک را به مرز 45 هزار تن برسانیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید