برگزاری دوره آموزشی تحت عنوان :

«نقش مديريت سرمايه های انسانی در بهره وری»

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل:

دوره آموزشی «نقش مديريت سرمايه های انسانی در بهره وری» توسط دكتر سلطانی، استاد محترم دانشگاه اصفهان با حضور قائم مقام محترم مديرعامل، جناب آقای دكتر شورج، اعضاء محترم هيأت مديره، مديران ستادی و استانی شركت خدمات حمايتی كشاورزی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید