مازندران ۵۰ درصد نیاز به واردات برنج را تامین می كند

استاندار مازندران گفت كه بر اساس برنامه خوداتكایی، این استان ۵۰ درصد از نیاز كشور به واردات برنج را در قالب طرح خوداتكایی تامین می كند.

ربیع فلاح جلودار روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : بر اساس برنامه خوداتكایی در سه سال آینده حدود ۵۰۰ هزارتن ظرفیت تولید برنج در این خطه شمالی افزایش خواهد یافت. استان مازندران در زمان حاضر با تولید حدود ۹۰۰ هزار تن برنج سفید ۴۲درصد نیاز كشور به این محصول را تولید و تامین می كند. وی اضافه كرد: در فاز اول این طرح در سال زراعی جاری ۱۰۰ روستای شهرستان آمل، ۱۷۰ هزار تن از برنج مازاد بر تولید سنوات گذشته را در قالب طرح خوداتكایی تولید خواهند كرد. نماینده عالی دولت در مازندران اظهارداشت : این استان با ارتقای بهره وری در تولید و مصرف بهینه آب می تواند در سه سال آینده ۵۰ درصد از برنج كشور به واردات این محصول را با تولید داخلی تامین كند. نیاز كشور به واردات برنج در زمان حاضر یك میلیون تن است.

ربیع فلاح گفت كه طرح خوداتكایی كشور به برنج با هدف تامین ۵۰ درصد از واردات با مشاركت مركز تحقیقات برنج، بسیج سازندگی و جهادكشاورزی این استان از سال جاری عملیاتی شد.
به گفته وی، مازندران به عنوان استان اول در خوداتكایی برنج در ۲ استان شمالی كشور به عنوان قطب تولید این محصول راهبردی انتخاب شد. استاندارمازندران افزود : این استان دارای زیرساخت های مناسب كشاورزی در خوداتكایی رساندن كشور به برخی دیگر از محصولات كشاورزی را دارد. سرانه مصرف برنج در كشور حدود ۳۷ كیلوگرم است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید