اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی در استان مازندران

در راستای ضرورت اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی از کارگزاران از ابتدای سال جاری تاکنون 30نفر از کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مفاصا حساب خود را به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تحویل داده و بقیه کارگزاران براساس ضوابط تعیین شده در این خصوص به تدریج در حال اقدام در این زمینه هستند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی در راستای ایجاد شفافیت های مالی درخصوص هزینه های مرتبط بیمه با کارگزاران تحت پوشش می باشد که در حال اجرا است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید