مصاحبه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز با خبرگزاری ایرنا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

در راستای اطلاع رسانی از رسالت مهم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در امر تولید، تامین، تدارک، لجستیک و فروش کودهای شیمیایی با ویژگی های خاص از نظر کیفیت، بموقع، اقتصادی، کافی و سهل و آسان به منظور حداکثرسازی رضایت کشاورزان( جامعه هدف )، بدین منظور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز آقای مهندس علی اکبر ندرلو مصاحبه اختصاصی در مورخ 97/10/26 با خبرگزاری ایرنا در خصوص توزیع، قیمت،‌کیفیت و . . کود در استان به شرح ذیل انجام داده اند. 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید