جلسه مشترک هم اندیشی گروه کارشناسی پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

جلسه با کارشناسان ناظر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل روز چهارشنبه مورخه 26 دیماه سالجاری در محل ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل به منظور هم اندیشی و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص نظارت مطلوب بر روند توزیع نهاده های کشاورزی خصوصاً کودهای شیمیایی در کارگزاریهای شهرستان اردبیل و بررسی راهکارهای مطمئن به منظور جلوگیری از سواستفاده های احتمالی و قاچاق نهاده های کشاورزی توسط افراد سوجو درسطح استان و هماهنگی لازم در شیوه برخورد در مواجهه با این افراد و معرفی آنها به مراجع ذیصلاح قضایی و اتنظامی برگزار و تصمیات لازمه صورتجلسه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید